Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8772 (96%) varav aktiva*3534
Interna (boende) 327 (4%) varav aktiva*190
Totalt 9099 varav aktiva*3724

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.