Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8620 (96%) varav aktiva*3693
Interna (boende) 326 (4%) varav aktiva*207
Totalt 8946 varav aktiva*3900

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.