Nyheter

2018-04-24 Meddelande från Roslagsvatten, Grundvatten i kranen under begränsad tid

Under vecka 18 till och med vecka 27 kommer du som är ansluten till kommunalt vatten i Knivsta kommun att delvis få dricksvatten från grundvatten istället för enbart vatten från Mälaren. Grundvatten har en hög kvalitet men en annan teknisk sammansättning.

2018-03-08 Kundtjänst stängt pga utbildning

Kundtjänst stängt pga utbildning torsdagen den 15 mars.

2018-02-14 Nu är nya hyrorna klara för 2018

Knivstabostäder, Kommunfastigheter och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om de nya hyrorna.

2017-09-12 Systematisering i Knivstabostäders bestånd

Knivstabostäder har i samråd med Hyresgästföreningen beslutat att genomföra ett systematiskt hyressättningssystem gällande lägenheter.

2017-09-08 Påbörja markarbetet på Tallbacken

Till våren kommer det att läggas ny asfalt på gångbanorna, därför kommer vi att under hösten påbörja arbete genom att ta bort kantsten. Mer information kommer att dyka upp inför asfalteringen i vår år 2018.

2017-08-29 Användarguide för din nya säkerhetsdörr

Knivstabostäder har påbörjat ett arbete med att utföra bl.a. byte av lägenhetsdörrar. Bytet kommer att ske under hösten i hela Knivstabostäders bestånd.

2017-07-20 Linjemålning av parkeringar på Särsta & Södervägen

Onsdagen den 26e juli kommer parkeringarna vara avstängda för att arbetet med att måla nya linjer, ny numrering och bredda parkeringsplatserna ska kunna genomföras.

2017-06-08 Förändringar av er hyresavi

Vi har uppdaterat vårt fastighetssystem vilket ger ett nytt utseende på hyresavierna, läs mer om förändringarna här.

2017-05-29 Fel vid utskick av e-post

Idag skickades det ut ett e-postbrev "Information till dig som har anmält intresse" avseende information om vår bostadskö. Utskicket har ett formatfel och är därför svårläsligt. Ett nytt utskick kommer att göras inom kort.

2017-05-17 Information till boende och bilägare på Tallbacken

Knivsta kommun med hjälp av kommunens ramavtalsentreprenörer kommer göra en större insats på Tallkottsvägen.