Systematisering i Knivstabostäders bestånd

Knivstabostäder har i samråd med Hyresgästföreningen beslutat att genomföra ett systematiskt hyressättningssystem gällande lägenheter.

För Knivstabostäder är detta ett nollsummespel, för dig som hyresgäst kommer det att innebära att din hyra blir rättvis gentemot andra lägenheter i vårt bestånd.

Systematiseringen innebär att hyrorna av lägenheter i beståndet kommer regleras (både neråt och uppåt) efter olika kriterier för just den enskilda lägenheten.

Inspektion och poängsättning av lägenheterna kommer att ske under hösten 2017 och arbetet med de nya hyrorna beräknas vara klart under hösten 2018.

För att läsa mer om systematiseringen, tryck här.