Systematisering

2017-08-29

Knivstabostäder har i samråd med Hyresgästföreningen beslutat att genomföra ett systematiskt hyressättningssystem gällande lägenheter.

För Knivstabostäder är detta ett nollsummespel, för dig som hyresgäst kommer det att innebära att din hyra blir rättvis gentemot andra lägenheter i vårt bestånd.

Systematiseringen innebär att hyrorna av lägenheter i beståndet kommer regleras (både neråt och uppåt) efter olika kriterier för just den enskilda lägenheten.

Arbetet med att ta fram de olika kriterierna för just din lägenhet kommer att ske i två steg.

  • Vi från Knivstabostäder kommer att börja besikta lägenheterna under hösten för att göra en inventering, där vi bedömer standarden i lägenheten. Vi kommer att ta reda på varje enskild lägenhets klass utifrån antal rum och kvadratmeter vilket ger en grundpoäng, därefter förs en korrigeringspoäng in utifrån om lägenheten har, eller inte har ett antal egenskaper/utrustning. Lägenheten jämförs med en specificerad referenslägenhet, om lägenheten har bättre eller sämre egenskap än referenslägenheten på en punkt får den en förutbestämd poäng + eller-. Exempel på bedömningar som kan ge korrgeringspoäng, avsaknad av hiss, läge i huskroppen, balkongstorlek, väderstreck, vitvaror m.m.
  • Du kommer även att få en enkät hemskickad, där du ska svara på ett antal frågor gällande ditt boende, område samt bedömning av andra områden.

När alla uppgifter inkommit sammanställs de och beräknas i det systematiska hyressättningssystemet.

Arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

 

Med vänlig hälsning

Stefan Göransson
Förvaltare
Knivstabostäder