Service som ingår i hyran

2017-01-25

Upptäcker du ett fel i lägenheten, i ditt hus eller i din närmiljö gör du en serviceanmälan till kundtjänst. Detta kan du göra personligen via telefon, eller här på hemsidan under Felanmälan.

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av frånluftsventiler och golvbrunnar. Andra tjänster ingår i hyran och utförs av Knivstabostäder. Här kan du få tips om hur du vårdar din lägenhet

Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av Knivstabostäder, så är man återställandeskyldig den dagen man flyttar. I besiktningsprotokollet framgår tydligt vad som inte är normalt slitage. Vill du renovera på egen hand, ta för vana att rådfråga Knivstabostäder. Läs mer om renovering på egen hand här

KabelTV/Bredband

Knivstabostäder har avtal med Com Hem och KnivstaNet som levererar Kabel-TV, Internet och telefoni till de flesta av våra fastigheter. För att läsa mer om tjänsterna kan du gå in på deras hemsida.

COMHEM AB Kundtjänst/felanmälan 020-55 00 00
www.comhem.se

KnivstaNet Felanmälan/Kundtjänst 018-413 21 00
www.knivstanet.se

Exempel på service som ingår i hyran
  • justering och service av kranar
  • rensning av stopp i avloppssystem
  • reparation av kyl- och frysskåp och spis
  • felsökning och reparation av elanläggning
  • justering och tätning av fönster och dörrar
  • reparation och utbyte av lås och låsdetaljer
  • reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat