Samrådsgrupp

2017-08-29
Medlemmar i BoKvars samrådsgrupp

Ann Almqvist, Gärdet
Daniel Nilsson, Gärdet

Marie Henningsson, Särsta
Kerstin Edvardsson, Särsta

Christina Linde, Gran- och Tallbacken
Lena Liljeblad, Gran- och Tallbacken

Lena Jansson Nordin Hyresgästföreningen

Stefan Göransson, Knivstabostäder
Agnetha Lagus, Knivstabostäder

Sven Larsson, Knivstabostäder
Stefan Andersson, Knivstabostäder

Hans-Petter Rognes, Knivstabostäder
Anna-Carin Modén, Knivstabostäder