Så söker du bostad

2018-04-16

Bostadssökande

Börja med att registrera dig i vår bostadskö, välj rubrik ovan Sök bostad 
eller klicka här.

Du måste ha fyllt 16 år för att kunna registrera dig.

Kötiden är personlig och kan inte överlåtas.
Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Knivstabostäder har idag ca 6-7 års kötid

Längre ned på denna sida kan du hitta information om följande;

  • Behåll din kötid 
  • Godkännandekriterier
  • Kötider

Behåll din kötid

Bostadssökande

Knivstabostäder vill ha aktiva bostadssökande i kösystemet och har därför som policy att du måste uppdatera din kötid minst en gång var tolfte månad.

Kom ihåg att det är ditt ansvar att logga in var tolfte månad för att stå kvar i bostadskön.

Din kötid hos Knivstabostäder är personlig och kan därför inte överlåtas till annan person, inte ens till make/maka eller barn. Du ansvarar själv för att dina uppgifter är korrekta. Ta för vana att kontrollera dina uppgifter när du loggar in för att uppdatera din kötid.

Uthyrning

Bostadssökande anmäler intresse till lägenhet som publiceras på vår webbplats. Kund som inte har tillgång till Internet kan få hjälp av personal i kundtjänst.
Kötiden avgör placeringen, där de med längst kötid (poäng) får ett erbjudande om att hyra bostaden.
Kontrakt kan tecknas från 18 års ålder.
När kontrakt tecknats nollställs kötiden. När hyresgäst flyttar från bostaden avslutas boendetiden och nollställs till samma datum som avtalet upphör att gälla. Knivstabostäder AB hyr bara ut bostäder för permanent boende. Det är den person som fått erbjudandet skall stå skriven på adressen.

 

OBSERVERA
om du har tackat Ja till erbjudanden och sedan efteråt tackar Nej så medför det ett avdrag med 400 poäng.

 

Godkännandekriterier  

Krav för godkännande av ny hyresgäst

Den som blir erbjuden en bostad av Knivstabostäder måste uppfylla företagets kriterier för nya hyresgäster. En kreditupplysning görs på den sökande.

Kriterierna är:

1. Sökande ska kunna visa egen inkomst från den dagen kontraktet börjar gälla och sex månader framåt. Egen inkomst kan t ex vara: lön - tillsvidareanställning, studielån (CSN), pension, sjukbidrag beviljat av försäkringskassan.
2. Sökande ska vid förfrågan kunna visa goda referenser från senaste egna boendet.

Sökande får inte ha:

• betalningsanmärkningar av betydelse
• aktuella skulder till Knivstabostäder eller annan fastighetsägare
• betydande skuld hos Kronofogdemyndigheten.
Om betalningsanmärkning av mindre betydelse finns kan säkerhet i form av privat borgen krävas.
Om den sökande inte uppfyller kraven lämnas ett avslag på sökt bostad och den sökande spärras från att kunna göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Kötiden berörs inte av detta. När den sökande kan påvisa att situationen ändrats hävs spärren.

Krav för godkännande av interna bostadssökande

Den som blir erbjuden en bostad av Knivstabostäder måste uppfylla företagets kriterier för lägenhetsbyte.
1. Inga skulder till Knivstabostäder
2. Inga störningar
3. Inga inkassokrav under den senaste 12 månadersperioden
Om den sökande inte uppfyller kraven lämnas ett avslag på sökt bostad och den sökande spärras från att kunna göra ytterligare intresseanmälningar. Spärren finns kvar så länge omständigheterna kvarstår. Kötiden berörs inte av detta. När den sökande kan påvisa att situationen ändrats hävs spärren.

Kötider

Kötiden för en bostadssökande räknas från den dag man anmäler sig. För dig som är hyresgäst hos Knivstabostäder är det boendetiden i den nuvarande bostaden som är kötid

Då man anmält intresse för en bostad hos Knivstabostäder avgör kötiden vem som får erbjudande om lägenheten. Ingen annan värdering görs, förutom att den sökande ska uppfylla godkännandekriterierna.

Kötiden nollställs

Kötiden nollställs vid tecknande av hyresavtal. Som hyresgäst hos Knivstabostäder är det boendetid i senaste lägenhet som räknas som kötid. Då du flyttar eller byter lägenhet nollställs din boendetid.

 

Personlig kötid

Kötiden är personlig. I samband med dödsfall kan maka/make/registrerad partner/sambo överta kötiden. Du ansvarar själv för att dina uppgifter är korrekta. Ta för vana att kontrollera dina uppgifter när du loggar in för att uppdatera din kötid.