Påbörja markarbetet på Tallbacken

Till våren kommer det att läggas ny asfalt på gångbanorna, därför kommer vi att under hösten påbörja arbete genom att ta bort kantsten. Mer information kommer att dyka upp inför asfalteringen i vår år 2018.

Tack för ditt överseende!