Organisation

2018-04-13

Verkställande direktör
Hans-Petter Rognes
E-post: hans-petter.rognes@knivsta.se

Fastighetschef
Stefan Näsbrandt
E-post: stefan.nasbrandt@knivsta.se

Felanmälan/hyresfrågor

Övrig personal

Styrelsen för Knivstabostäder AB

Ledamöter:

Jesper Andersson Rydåker (M) ordf
Gunnar Gidlund (KD) vice ordf
Ulla-Britth Rimén (L)
Niklas Björkegren (S)
Benny Jonsson (Knivsta.NU)