Om oss

2017-07-20

Knivstabostäder AB ägs av Knivsta Kommun. Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta Kommun efter kommundelningen från Uppsala Kommun. Beståndet ägdes tidigare av Uppsalahem AB.

I fastighetsbeståndet ingår 492 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser. Uthyrningsbar yta uppgår till 35 160 kvm, därav är 33 603 kvm bostäder.

Bolagsordning

Årsredovisning