När ska du ringa jouren

2017-01-26

Knivstabostäders journummer 018-34 71 30 använder du vid akuta ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag. För att du ska veta i vilka fall du ska använda journumret har vi nedan sammanställt en lista över de vanligaste ärendena. Tänk på att du vid missbruk kan bli ersättningsskyldig för jour- eller väktarutryckning.

Jourärenden hanteras av SOS Alarm i samråd med Knivstabostäder. När du ringer jouren är det vikigt att uppge namn, ärende samt dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna följa upp ärendet. Observera att alla fel som upptäcks under kontorstid anmäls till Knivstabostäders felanmälan, telefon 018-34 71 30 eller via mina sidor.

Vatten
  • Ring jouren ifall det läcker vatten i lägenheten (obs. gäller inte dropp från läckande kranar)
  • Ring jouren om du helt saknar vatten i lägenheten. Saknar du enbart varmvatten anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag Avlopp
  • Ring jouren om det är stopp i WC och det inte finns fler toaletter i lägenheten. Vid fler toaletter anmäler du felet till felanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag 
  • Problem med att spola anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Använd en hink vatten att spola med tills dess att felet är åtgärdat

 

 

 

Värme

Ring jouren vid väsentlig temperatursänkning i lägenheten. Vid mindre temperatursänkning anmäler du felet till felanmälan nästkommande vardag. Ange alltid uppmätt rumstemperatur vid anmälan.

El

Hyresgästen har själv ett ansvar att byta ut proppar om det finns sådana i lägenheten. Ring jouren om du saknar betydande el i lägenheten och alla proppar är utbytta.

Ventilation

Stopp i ventilationen anmäls till felanmälan nästkommande dag. Ring jouren om nästkommande dag inte är en arbetsdag.

 

Nycklar och Lås

Lås kontakta jouren vid allvarliga fel på låsutrustning/passersystem. Vid begäran om låsöppning av lägenhet kontaktar du valfri låssmed.

Hissar

Ring jouren om någon är instängd i hissen.

Ring jouren i de fall hissen är trasig och det inte finns någon annan fungerande hiss i huset.

Tvättstuga

Fel på tvättutrustning anmäls till felanmälan nästkommande vardag. Jouren kontaktas endast ifall tvätt fastnat i maskinen under pågående tvättpass. I dessa fall kan jouren ge instruktioner per telefon.

 

Snö- och halkbekämpning

Ring jouren vid betydande säkerhetsrisker såsom farliga istappar, starkt begränsad framkomlighet eller extrem halka.

 
Störningar

Ring jouren om det sker omfattande störningar sen kväll/nattetid. Glöm inte att uppge namn eller lägenhetsnummer på den du anmäler

 
Parkeringsövervakning

Står det en bil på din parkering eller finns en felparkerad bil på området?
Ring då vårt parkeringsbolag, Q-park 
0771-96 90 00