Kommande arbeten

2017-11-17

Planerat 2017-2018

Tallbacken
 • Tvätta balkonger
 • Fortsatt arbete med utemiljö
Granbacken
 • Fasadåtgärder (skärmtak ovan entréportar)
 • Fönster och balkongdörrar
 • Avsluta relining av vattenstam
Gärdet
 • Fasad (tvätt) och översyn av balkonger
  Tvättning av fasad delar som har fått påväxt av mossa och tvätta alla balkongfronter, plåtdetaljer målas vid behov.
 • Säkerhetsdörrar
 • ENtrédörrar (skärmtak ovan entréportar)
Särsta

Centralvägen 2 A-D

 • Fasadarbeten vid entréer

Centralvägen 2 E-G

 • Fasadarbeten
  Se över allt trä målas och bytts ut de som är dåligt

Centralvägen 4 A-B

 • Byte Vattenstam

Forsbyvägen 2-6

 • Balkonger
  Tvättning av mossa målas lagas vid behov
 • Fasadåtgärder
  Laga puttsskador och färga nyputsade delar
 • Portar
  Se över funktion och laga de som är trasigt

Apoteksvägen 4 A-E

 • Ventilation FTX

Hela beståndet (ej Ängbyvägen)

 • Systematisering
 • Standardisering

Kontakt vid frågor:

Stefan Göransson, Förvaltare
070-510 13 95