Kommande arbeten

2018-03-05

Planerat 2018

Tallbacken
 • Fortsatt arbete med utemiljö
Granbacken
 • Fasadåtgärder (balkongstycken, träkonstruktion)
 • Fönster och balkongdörrar
 • Avsluta relining av vattenstam
Gärdet
 • Fasad (tvätt) och översyn av balkongfronter
 • Entréer (skärmtak ovan entréportar) förbättringsmålning
Särsta

Centralvägen 2 A-D

 • Fasadtvätt, utbyte plåtdetaljer t.ex. fönsterbläck
 • Fasadarbeten vid entréer

Centralvägen 2 E-G

 • Fasadarbeten
  Se över allt trä målas och bytts ut de som är dåligt
 • Fasadtvätt, utbyte plåtdetaljer t.ex. fönsterbläck och trädetaljer målas alt. byts ut 

Centralvägen 4 A-B

 • Byte Vattenstam

Forsbyvägen 2-6

 • Fasadåtgärder
  Laga puttsskador och färga nyputsade delar
 • Ventilation

Apoteksvägen 4 A-E

 • Ventilation

Hela beståndet (ej Ängbyvägen)

 • Systematisering
 • Standardisering

Kontakt vid frågor:

Stefan Göransson, Förvaltare
070-510 13 95