Hyra ut i andra hand

2017-01-10

Här har vi samlat information för dig som funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand. För att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs godkänd anledning och skriftligt tillstånd från Knivstabostäder. Ansökan lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Andrahandsuthyrningen är godkänd först då du fått en skriftlig bekräftelse från Knivstabostäder.

Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, detta gäller även om du hyr ut i andra hand. Olaglig andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

Blanketter för uthyrning i andra hand finns att ladda hem här. Det går också bra att hämta blanketter hos Knivstabostäders kundtjänst. Ifylld och underskriven blankett, samt kopia på ifyllt andrahandskontrakt, skickas eller lämnas in till Knivstabostäders kundtjänst. Kundtjänst tillhandahåller även andrahandskontrakt för dig som hyresgäst hos Knivstabostäder.

För att få hyra ut i andra hand ska ansökan vara skriftlig och uthyrningen ska skriftligen bekräftas av hyresvärden. Efter ett halv år eller ett år ska eventuell förlängning av uthyrningen på nytt bekräftas av hyresvärden.

Vad krävs för att få hyra ut i andra hand

En förutsättning för att få hyra ut lägenheten i andra hand är att det finns så kallade beaktansvärda skäl. Det är du som hyresgäst som vid ansökan ska styrka att förutsättningarna för att få hyra ut i andra hand är uppfyllda. Detta kan du till exempel göra genom arbetsgivar- eller studieintyg. Exempel på godtagbara skäl till uthyrning är:

  • Tillfälliga studier eller arbete på annan ort
  • Provsammanboende (ett halv år)
  • Militärtjänstgöring
  • Längre sjukhusvistelse eller annan rehabilitering
  • Fängelsevistelse