Ditt boende

2017-01-19
Här har vi samlat viktig information som gäller ditt boende, in- och utflytt med mera. Även under vårda din lägenhet finns bra information. 
                          
Blanketter hittar du här. 
 
Loggar du in på mina sidor kan du se din hyra och felanmäla fel i din lägenhet.

När du flyttar in

I samband med att tidigare hyresgäst flyttar besiktigar vi lägenheten.

Samtliga nycklar och låsbrickor hämtas på Knivstabostäders kundtjänst, Centralvägen 19E, tidigast klockan 13.00 den dag då inflyttning sker enligt kontraktet. Om tidigare hyresgäst flyttar ut under en helg hämtas nycklarna på förvaltningskontoret påföljande vardag.

Vi har inget emot om ni i samråd med tidigare hyresgäst beslutar att flytta in tidigare än det i kontraktet skrivna datumet. Vi kan däremot inte hjälpa till om något krånglar förrän ert kontrakt börjar gälla.

Kom ihåg att göra flyttningsanmälan till skattemyndigheten, anmäla el-abonnemang och eventuellt TV-innehav. Teckna också ny hemförsäkring eller flytta den du redan har.

När du flyttar ut

Vid avflyttning måste kontraktet alltid sägas upp skriftligt. Gör det i god tid - du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden står angiven i kontraktet, observera att den månad lägenheten sägs upp inte räknas in i uppsägningstiden.

Blankett för uppsägning hittar du här.

I samband med att du flyttar gör Knivstabostäder en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. Vi ringer dig och bokar en tid för besiktning. Det är bra om du kan närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Om du byter lägenhet inom fastigheten så följer förrådet med lägenheten och måste därmed skiftas.

Nycklar, abonnemang m.m.                  

Samtliga nycklar, inklusive kopior lämnas till Knivstabostäder senast klockan 12 den dag avflyttning sker enligt kontraktet. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna påföljande vardag före klockan 12.

Glöm inte att göra flyttanmälan till skattemyndigheten och säga upp el-abonnemang och i förekommande fall kabel-TV och Internet.

 

Städning

När du lämnar lägenheten är det viktigt att den är välstädad. Om lägenheten inte är ordentligt städad kompletterar vi städningen och debiterar dig för kostnaden. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras. Gardinbeslag, vädringsbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Som hyresgäst är du skyldig att betala för eventuella skador eller ombyggnader i lägenheten som måste återställas vid avflyttningen. Kom ihåg att även städa balkongen och förrådet innan du lämnar in nycklarna.

Flyttstäd – checklista med tips

Vid tömning av lägenheten går det bra att använda grovsoprummet till en mindre mängd bohag. Tänk dock på att inte fylla grovsoprummet, då är vi tvungna att göra en extra tömning och du debiteras för kostnaden. För större föremål hänvisar vi till  återvinningscentral, se öppettider på www.knivsta.se