Bokvar

2017-11-17

 - ett unikt koncept med hyresgästen i fokus

"Det är med stolthet och glädje som vi presenterar BoKvar-modellen som Knivstabostäder arbetat fram tillsammans med Hyresgästföreningen"

Modellen ger förutsättningar för Knivstabostäder att utvecklas som allmännyttigt bostadsbolag och tillhandahålla bra bostäder med rimliga hyror genom att undvika den etablerade modellen som tvingar fram betydligt kraftigare hyreshöjningar och mer genomgripande åtgärder. Vi kommer att tillsammans med hyresgästernas BoKvar-samrådsgrupp årligen ta fram åtgärder och hyreshöjningar för kommande år inom projektet . Alla bostadsområden i Knivstabostäder kommer varje år beröras av åtgärder inom BoKvar, men hyresgästerna kommer kunna bo kvar under och efter åtgärderna. Modellen har arbetats fram med hänsyn till social hållbarhet, miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och teknisk hållbarhet.  

Läs mer om modellen i våra broschyrer som vi har presenterat på BoKvar-mötena!

BoKvar 16 juni 2015 alternativ BoKvar 29 oktober 2015

Det går även bra att maila era frågor till vår mailadress BoKvar@knivsta.se som är framtagen för BoKvar.

Hans-Petter Rognes
VD Knivstabostäder AB