Användarguide för din nya säkerhetsdörr

Knivstabostäder har påbörjat ett arbete med att utföra bl.a. byte av lägenhetsdörrar. Bytet kommer att ske under hösten i hela Knivstabostäders bestånd.

De nya dörrarna är utrustade med en del nya funktiner som du kan läsa mer om i användarguiden för din nya säkerhetsdörr.