Granbacken

Granbacken, adress Emil Sjögrensväg 2-18, består av trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k. Precis i anslutning till kvarteret ligger sjön Valloxen och områdets unika kvarterslokal ”Gula villan” som går att hyra som festlokal. På området finns en grusplan för fotboll och basket och lekplatser.