Nyheter

2018-02-14 Nu är nya hyrorna klara för 2018

Knivstabostäder, Kommunfastigheter och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om de nya hyrorna.

2017-09-12 Systematisering i Knivstabostäders bestånd

Knivstabostäder har i samråd med Hyresgästföreningen beslutat att genomföra ett systematiskt hyressättningssystem gällande lägenheter.

2017-09-08 Påbörja markarbetet på Tallbacken

Till våren kommer det att läggas ny asfalt på gångbanorna, därför kommer vi att under hösten påbörja arbete genom att ta bort kantsten. Mer information kommer att dyka upp inför asfalteringen i vår år 2018.

2017-08-29 Användarguide för din nya säkerhetsdörr

Knivstabostäder har påbörjat ett arbete med att utföra bl.a. byte av lägenhetsdörrar. Bytet kommer att ske under hösten i hela Knivstabostäders bestånd.

2017-07-20 Linjemålning av parkeringar på Särsta & Södervägen

Onsdagen den 26e juli kommer parkeringarna vara avstängda för att arbetet med att måla nya linjer, ny numrering och bredda parkeringsplatserna ska kunna genomföras.

2017-06-08 Förändringar av er hyresavi

Vi har uppdaterat vårt fastighetssystem vilket ger ett nytt utseende på hyresavierna, läs mer om förändringarna här.

2017-05-29 Fel vid utskick av e-post

Idag skickades det ut ett e-postbrev "Information till dig som har anmält intresse" avseende information om vår bostadskö. Utskicket har ett formatfel och är därför svårläsligt. Ett nytt utskick kommer att göras inom kort.

2017-05-17 Information till boende och bilägare på Tallbacken

Knivsta kommun med hjälp av kommunens ramavtalsentreprenörer kommer göra en större insats på Tallkottsvägen.

2017-05-10 BoKvar hyreshöjning 2017

Utfallet av årets BoKvar-förhandling resulterade i en hyreshöjning med 1,70 % för Knivstabostäders hyresgäster från och med 2017-06-01, enligt överenskommelse med hyresgästföreningen.

2017-05-09 Strömavbrott 9 maj

Stora delar av Knivsta är strömlöst